ತಕ್ಷಣದ ಡಯಟ್‌ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ