ಘಟಕಾಂಶಗಳು:

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ- ಲಕ್ಷ, ಮಂಜಿಷ್ಟ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಯಷ್ಟಿಮಧು, ಶಟಪುಷ್ಪ, ರಸ್ನಾ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಕುಸ್ಟ, ಹರಿದ್ರಾ, ಮುಸ್ತಾ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ತೈಲ, ಸಾವಯವ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ.

Reviews

მიმოხილვები ჯერ არ არის.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.